HXC-149 Tủ lạnh ngân hàng máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical thể tích 149 lít

HXC-149 Tủ lạnh ngân hàng máu thế hệ thứ 9 của Haier Biomedical thể tích 149 lít sử dụng công nghệ biến tần cho máy nén, quạt giàn nóng 2 tốc độ tối ưu