Tủ lạnh âm sâu ở dải nhiệt độ từ -196℃ đến 8℃.

-150 ℃ Tủ đông lạnh

-86 ℃ Tủ đông ULT

-60 ℃ Tủ đông y sinh

-40 ℃ Tủ đông y sinh

-30 ℃ Tủ đông y sinh

-25 ℃ Tủ đông y sinh

Tủ lạnh làm mát và tủ đông âm sâu kết hợp

Tủ lạnh dược phẩm 2oC-8oC kiểu đứng

Tủ lạnh bảo quản vắc xin 2-8oC kiểu nằm

Tủ lạnh Ngân hàng Máu 4oC

Tủ an toàn sinh học

Tủ lạnh bảo quản chống cháy phòng thí nghiệm

Hộp làm mát vận chuyển nhiệt độ không đổi