Showing all 5 results

Tủ lạnh âm sâu Haier là thiết bị chuyên sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế dự phòng để bảo quản mẫu dược phẩm, máu, vắc xin, sinh phẩm cần độ âm sâu.
Haier Biomedical được trao giải xếp hạng sao năng lượng cho máy làm lạnh ULT tiết kiệm năng lượng.
Tủ lạnh âm sâu Haier được chia theo nhiệt độ để bảo quản các loại mẫu khách nhau theo mục địch sử dụng.

Tủ lạnh bảo quản máu 4o.
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8 oC:
Tủ lạnh bảo quản Vaccine âm sâu ice Pack:
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng và tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm.
Tủ lạnh âm sâu -60oC.
Tủ lạnh âm sâu -86oC.
Tủ lạnh đông sâu -150oC.