Ống phát hiện dung môi Stoddard Solvent

Ống phát hiện dung môi Stoddard Solvent là dụng cụ phát hiện dung môi Stoddard Solvent được sử dụng trong xác định nồng độ dung môi trong môi trường làm việc

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản