Ống phát hiện khí độc Tetrahydrothiophene

Ống phát hiện khí độc Tetrahydrothiophene C4H8S, Tetrahydrothiophene (CH2)4S No.76, Thiolane, Tetrahydrothiophene, thiophane, tetramethylene sulfide là kit phát hiện khí nhanh được sử dụng nhiều trong kiểm tra chất lượng khí trong các nhà máy, các khu công nghiệp

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản