Ống phát hiện nhanh hơi khí độc Vinylidene chloride

Ống phát hiện nhanh hơi khí độc là Kit quan trắc hơi khí độc Vinylidene chloride, CH2CCl2, 1,1-Dichloroethene, 1,1-dichloroethylene, 1,1-DCE, Vinylidene chloride, Vinylidene dichloride, Geminal dichloroethene, được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dầu khí

Nhà sản xuất: gastec – Japan