Ống phát hiện khí độc sulphuric acid

Ống phát hiện khí độc sulphuric acid H2SO4 là thiết bị phát hiện khí độc thường được được sử dụng để xác định nồng độ acid trong các phòng thí nghiệm, trong các nhà máy sản xuất giấy

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản