Ống phát hiện nhanh khí cháy gasoline

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản

Ống phát hiện nhanh khí cháy gasoline cũng được sử dụng để điều tra các nguyên nhân cháy tự nhiên xem có phải là khí gas hay dầu hỏa hay không.