Ống phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Hydrocarbons

Phát hiện nhanh khí thải công nghiệp Hydrocarbons NO. 105 Gastec có khoảng đo từ 100 đến 3000ppm được đóng gói hộp 10 ống

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản