Ống phát hiện nhanh khí độcToluene

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene C6H5CH3, Toluene, Methylbenzene, Phenylmethane, Toluol, Anisen là dụng cụ phát hiện nhanh khí độc trong các ngành công nghiệp như dầu khí

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản