Ống phát hiện nhanh khí độc trichloroethylene

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene, perchloroethylene, PERC, Perchloroethene; Perchloroethylene; Perc; PCE là dụng cụ phát hiện nhanh khí độc được sử dụng rộng rãi trong quan trắc môi trường, quan trắc khu công nghiệp

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản