Ống phát hiện nhanh Hydrocarbons C2-C7 Gastec 103 dùng để hát hiện Khí thải xe máy

Phát hiện Khí thải xe máy Hydrocarbons là ống phát hiện khí nhanh cho phép xác định nồng độ C2 đến C7 trong môi trường khí. Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp giao thông, dầu khí, hóa chất, khai thác than

Nhà sản xuất: gatec – nhật bản