Ống phát hiện nhanh khí thải ô tô Hydrogen sulphide, sulphur Dioxide

Nhà sản xuất: gastec – Japan

Ống phát hiện nhanh khí thải ô tô hydrogen sulfide và sulfudioxide H2S và SO2