Ống Phát hiện nhanh khí thải lò hơi đốt củi Sulphur dioxide SO2 Gastec

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản