Ống phát hiện nhanh khí Tetrahydrofuran

Nhà sản xuất: Gastec – Japan

Danh mục: