Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay

 Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay GV-100S Gastec japan là một bộ dụng cụ gồm các ống phát hiện khí nhanh (350 loại ống khác nhau với hơn 100 loại khí