Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay

Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay là một bộ dụng cụ gồm các ống phát hiện khí nhanh và Bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S cho phép xác định nồng độ khí cần đo tại hiện trường.