Thiết bị đo và phân tích khí độc

Model: GV-110S

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật Bản