Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate Là dụng cụ đo nhanh nồng độ CH3CO2(CH2)4CH3. Ong phat hien khi nhanh nay để xác định nồng độ Amtyl acetate trong không khí

Danh mục: