Ống phát hiện khí nhanh Amyl acetate

Ống phát hiện khí nhanh Amyl Acetate, CH3CO2C5H11, Pentyl acetate, Acetic acid n-amyl ester, Acetic acid pentyl ester, n-Amyl acetate, Amyl ethanoate, Pear oil, Pentyl ethanoate, Amyl acetic ester, Amyl acetic ether, 1-Pentanol acetate, Là dụng cụ đo nhanh nồng độ CH3CO2(CH2)4CH3
Nhà sản xuất: gastec – nhật bản