Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride

Ống phát hiện khí nhanh hydrogen fluoride HF gastec japan là dụng cụ phát hiện nhanh khí HF được sử dụng nhiều để xác định nồng độ khí HF trong CN và PTN

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride là dụng cụ phát hiện nhanh khí HF