Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen fluoride là dụng cụ phát hiện nhanh khí HF

Danh mục: