Ống phát hiện khí nhanh hydrogen cyanide HCN

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Phát hiện khí độc Hydrogen cyanide được sử dụng ống phát hiện khí nhanh HCN