Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh hydrogen chloride HCl Gastec được sử dụng trong xác định nhanh nồng độ HCL trong môi trường phòng thí nghiệm và công nghiệp