Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện khí nhanh Hydrogen chloride được sử dụng trong xác định nhanh nồng độ HCL trong môi trường

Danh mục: