Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide là dụng cụ ống phát hiện khí nhanh CH3I dùng để kiem tra nong do khi Methyl Iodide trong không khí

Danh mục: