Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide

Kiểm tra nồng độ khí Methyl Iodide, Methyl iodide, iodomethane, MeI, CH3I, Iodomethane, Methyl iodide, Methyl iodine,Monoiodomethane là dụng cụ ống phát hiện khí nhanh CH3I

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản