Phát hiện nhanh khí Methyl ethyl ketone

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện nhanh khí Methyl ethyl ketone là dụng cụ phat hien nhanh khi CH3COC2H5 được sử dụng trong kiểm tra nồng độ khí độc trong không khí

Danh mục: