Ống phát hiện khí nhanh Ozone

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : dụng cụ phát hiện khí độc Ozone  được ứng dụng nhiều trong các Ngành công nghiệp dầu khí – hóa chất

Danh mục: