Ống phát hiện khí nhanh Vinyl acetate

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Bộ kit phát hiện hơi khí độc Vinyl acetate được ứng dụng trong các ngành công nghiệp , nông nghiệp, thực phẩm, công nghiệp nặng, bệnh viện…

Danh mục: