Ống phát hiện khí nhanh Vinyl chloride

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Dụng cụ phát hiện hơi khí độc Vinyl chloride được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau như công nghiệp dầu khí – hóa chất, bệnh viện…

Danh mục: