Ống phát hiện khí nhanh Vinyl chloride

Ống phát hiện khí nhanh Vinyl chloride, Chloroethene, Vinyl chloride monomer, VCM, Chloroethylene, Refrigerant-1140, là Dụng cụ phát hiện hơi khí độc Vinyl chloride được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau  như công nghiệp dầu khí

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản