Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene dụng cụ phát hiện hơi khí độc Phosgene, C6H5OH

Danh mục: