Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene

Ống phát hiện nhanh khí độc phosgene COCl2 gastec japan được ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất và các ngành công nghiệp nặng

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện nhanh khí độc Phosgene dụng cụ phát hiện hơi khí độc Phosgene