Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene

Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene, Acetylene, ethyne,C2H2, là ống phát hiện khí nhanh khí C2H2 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản