Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm: Dụng cụ phân tích khí độc Acetylene là ống phát hiện khí nhanh khí C2H2 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp

Danh mục: