Phát hiện nhanh khí thải lò hơi Hydrogen sulphide

Ống phát hiện khí nhanh gastec

Nhà sản xuất: nhật bản;

mã sản phẩm 4xx