Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện nhanh khí độc Propyl acetate là bộ sản phẩm của test thử nhanh hơi khí độc Propyl acetate để xác định…

Danh mục: