Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate dùng để xác định nhanh nồng độ CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2(i-CH3CO2C5H11) trong không khí.

Danh mục: