Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate, I-CH3CO2C5H11, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, Isoamyl acetate, Banana oil, Pear essence, dùng để xác định nhanh nồng độ  CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2(i-CH3CO2C5H11) trong không khí.

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản