Ống phát hiện khí nhanh Phosphine PH3

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh Phosphine-PH3 gastec no.7xx sử dụng để phát hiện phosphine PH3 trong không khí và kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi khử trùng; thường được các parner của samsung sử dụng kiểm tra chất lượng sản phẩm