Phát hiện nhanh khí độc Acrylonitrile

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện nhanh khí độc Acrylonitrile là dụng cụ phát hiện nhanh nồng độ CH2=CHCN trong không khí

Danh mục: