Ống phát hiện khí nhanh Pyridine

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm :Ống phát hiện khí nhanh Pyridine là dụng cụ phát hiện hơi khí độc Pyridine được ứng dụng trong các ngành công nghiệp , nông nghiệp, thực phẩm,  công nghiệp nặng, bệnh viện

Danh mục: