Ống phát hiện khí nhanh Pyridine

Ống phát hiện khí nhanh Pyridine, C5H5N, Azinine , Azine, Azabenzene là dụng cụ phát hiện hơi khí độc Pyridine C5H5N được ứng dụng trong các ngành công nghiệp , nông nghiệp, thực phẩm,  công nghiệp nặng

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản