Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid

Ống phát hiện nhanh khí độc acid nitric HNO3 Gastec japan NO. 15L, (Khoảng đo 0.05ppm-40ppm) từ được sử dụng hầu hết trong các ngành như: ô tô, sơn, tàu biển: xe hơi