Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Ống phát hiện nhanh khí độc Nitric acid, HNO3 là bộ Test thử nhanh hơi khí Nitric acid được sử dụng hầu hết trong các ngành như: ô tô, sơn, tàu biển

Danh mục: