Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide NO2

Nhà sản xuất: Gastec – Nhật bản

Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide NO2 là bộ kit phát hiện hơi khí độc Nitrogen dioxide được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau  như công nghiệp dầu khí – hóa chất, bệnh viện