Phát hiện khí độc Arsine

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện khí độc Arsine AsH3 gastec japan là dụng cụ ống phát hiện khí nhanh thường được sử dụng trong phat hien khi doc AsH3 trong không khí