Phát hiện khí độc Arsine

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Tóm tắt sản phẩm : Phát hiện khí độc Arsine là dụng cụ ống phát hiện khí nhanh thường được sử dụng trong phat hien khi doc AsH3 trong không khí

Danh mục: