Ống phân tích định lượng điều tra cháy No.108

Ống phán tích định lượng điều tra cháy No.108 cho phép phát hiện nhanh chất gây cháy tại hiện trường cháy các chất như Dầu hỏa, Xăng, Dầu diesel, Dầu bôi trơn, Dầu ăn, Toluene,  Xylene, Sản phẩm Nhựa, Ethyl Benzene