Ống xác định hàm lượng dầu trong khí nén No.109A No.109AD

Ống xác định hàm lượng dầu trong khí nén No.109A No.109AD có 2 mã sản phẩm là No.109A và No.109AD cho phép xác định hàm lượng hơi dầu trong khí nén.Được sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất dược phẩm để xác định độ sạch của khí nén sử dụng trong dược phẩm.