Ống phát hiện khí nhanh Sulphur Dioxide SO2

Ống phát hiện khí nhanh Sulphur Dioxide SO2 phát hiện khí thải trong công nghiệp trong nhà máy, trong động cơ đốt trong, động cơ sử dụng Diezel, xăng, dầu

Nhà sản xuất: Gastec – nhật bản