Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbons C3C4

Ống phát hiện khí nhanh Hydrocarbon C3C4 thường được sử dụng để phát hiện khí trong ngành khí nén để phát hiện nồng độ Butane, pentane trong không khí.