Ống phát hiện khí nhanh tert-butyl mercaptan (CH3)3CSH và Dimethyl sulphide (CH3)2S

Ống phát hiện khí nhanh tert-butyl mercaptan (CH3)3CSH và Dimethyl sulphide (CH3)2S Là loại ống phát hiện khí nhanh kép 2 loại khí tert-butyl mercaptan (CH3)3CSH và Dimethyl sulphide (CH3)2S, hộp 10 ống, sử dụng đc 5 test kép mỗi loại