Hệ thống phân tích nước thải WPT-133 Tetrachloroethylene CCl2CCl2

Hệ thống phân tích nước thải WPT-133 Tetrachloroethylene CCl2CCl2

Hệ thống phân tích nước thải WPT-133 là bộ dụng cụ xác định nhanh nồng độ Tetrachloroethylene CCl2CCl2 trong nước thải với khoảng xác định nồng độ có thể 0,005mg/l đến 6,3mg/l.