Hệ thống phân tích nước thải WPT-135 Trichloroethane CH3CCl3

Hệ thống phân tích nước thải WPT-135 Trichloroethane CH3CCl3

Hệ thống phân tích nước thải WPT-135 là bộ dụng cụ xác định nhanh nồng độ Trichloroethane CH3CCl3 trong nước thải với khoảng xác định nồng độ có thể 0,4mg/l đến 14mg/l.