Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Kiểm tra nồng độ khí độc Acetone là dụng cụ phát hiện nhanh khí CH3COCH3 trong không khí dung để kiem tra nong do khi doc

Danh mục: