Phát hiện khí độc Aniline

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện khí độc Aniline sử dụng bộ dụng cụ phát hiện khí nhanh cho phép phat hien khi doc C6H5NH2 trong thời gian 5 phút tại hiện trường

Danh mục: