Phát hiện hơi axit Acetic acid

Phát hiện hơi axit Acetic acid No. 81,Acetic acid, CH3COOH, CH3CO2H, Ethanoic acid, Vinegar (when dilute); Hydrogen acetate; Methanecarboxylic acid là dụng cụ ống phát hiện nồng độ acid phat hien hoi axit CH3CO2H trong không khí

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản