Phát hiện hơi axit Acetic acid

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện hơi axit Acetic acid là dụng cụ ống phát hiện nồng độ acid phat hien hoi axit CH3CO2H trong không khí

 

Danh mục: