Phát hiện hơi dung môi hữu cơ 1,3-Butadiene

Nhà sản xuất: gastec – nhật bản

Phát hiện hơi dung môi hữu cơ  Butadiene là ống phát hiện khí nhanh được sử dụng để phat hien hoi dung moi huu co  CH2=CHCH=CH2 trong không khí

Danh mục: