Ống phát hiện khí nhanh hơi khí độc Ammonia

Amoniac chủ yếu được đo trong bối cảnh quản lý vệ sinh lao động, ngăn ngừa ô nhiễm / ô nhiễm không khí và kiểm soát quá trình sản xuất. Các vị trí đo lường phổ biến bao gồm:

Trang trại chăn nuôi, cơ sở xử lý nước thải, nhà máy chế biến thủy sản, đồ sắt và cơ sở sản xuất: soda, nhựa melamine, phân bón hoặc chất làm lạnh / tủ lạnh.

Nhà sản xuất: Gastec- Nhật bản

Mã: No.3H, No.3HM, No.3LA, No.3M, No.3L

Liên hệ: 0386685798