Ống phát hiện khí nhanh Nitro compounds

Ống phát hiện khí nhanh Nitro compounds No.52 Gastec môi trường công nghiệp, thường được sử dụng trong công nghiệp sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nhà máy sản xuất đạm.